Rec predsednika
Nasa vizija
Najcesca pitanja

Dobrodosli u informativni centar

Najnovije vesti

11. jul 2016. godine.

Glavni odbor GS JSKD NEZAVISNOST je na XVI sednici doneo Odluku da se V Kongres Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ održi 14.septembra u zgradi Doma Omladine u Beogradu.Dom Omladine Beograd ima izuzetnu simboliku za sindikat "Nezavisnost" obzirom da su u tom prostoru nastajali i UGS NEZAVISNOST i GS JSKD NEZAVISNOST.

13. jun 2016. godine.

U organizaciji GS JSKD NEZAVISNOST i asocijacije „STOPMOBING-SRBIJA“, održana je prva sesija na temu „prevencija mobinga i zaštita zaposlenih od zlostavljanja na radu“. Edukacija članova sindikata „Nezavisnost“ za region Beograd, je održana u prostorijama UGS „NEZAVISNOST“, uz prisustvo polaznika iz sledećih povereništava:JKP „Beograd put“, JKP „Zelenilo“, JKP „Gradska čistoća“, JKP „Mladenovac“, JPKP „Lazarevac“, EKO „Grocka“ D.O.O., JP „Čistoća“ Stara Pazova, JKP „ViK“ Stara Pazova, JP „Hipodrom“ Beograd i Arriva – Litas D.O.O..

09. jun 2016. godine.

Dana 08.06.2016.godine u JKP "Beogradskim elektranama" održana je završna peta sesija u organizaciji GS JSKD NEZAVISNOST, STOPMOBING-SRBIJA i advokatska kancelarija Ribarić na temu "Prevencija mobinga i zaštita zaposlenih od zlostavljanja na radu". Na kojoj su podeljeni sertifikati polaznicima seminara.

Kroz tu edukaciju u JKP "Beogradskim elektranama" dobili smo prvi tim na nivou GS JSKD NEZAVISNOST, koji je stručno osposobljen u prevenciji i zaštiti od mobinga.

/div>

31. maj 2016. godine.

Dana 31.maja 2016.godine u Novom Sadu, u prostorijama regionalog povereništva UGS NEZAVISNOST održana je druga obuka/trening na temu "Unapređenje kapaciteta sindikata za učešće u procesu restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća, koju je organizovao GS JSKD NEZAVISNOST uz podršku SOLIDAR SUISSE/Swiss Labour Assistance SLA/- Kancelarije u Beogradu"

30. maj 2016. godine.

Dana 30.maja 2016.godine u prostorijama UGS NEZAVISNOST održana je prva obuka/trening na temu "Unapređenje kapaciteta sindikata za učešće u procesu restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća, koju je organizovao GS JSKD NEZAVISNOST uz podršku SOLIDAR SUISSE/Swiss Labour Assistance SLA/- Kancelarije u Beogradu"

21. mart 2016. godine.

Potpisivanje

18. mart 2016. godine.

Danas je u prostorijama Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnos! “Nezavisnost“ u Beogradu potpisan sporazum o saradnji i zajedničkom delovanju UG STOPMOBING- Srbija i ovog granskog sindikata. Ovim Sporazumom je pokrenuta ak!vnost edukacija i zaš!ta članstva od zlostavljanja na radu, koje je sve prisustnije i u manjim u i u većim sredinama (preduzećima). U zaš!tu će bi! uključeni advoka!, psiholozi i drugi stručnjaci za ovu oblast. Dosadašnja praksa je pokazala da poslodavci ignorišu postojanje ovog zakona i izbegavaju primenu. Uloga Sindikata je da zaš!! svoje članstvo od ovakvog vrsta pri!ska, osnaži članstvo da ne trpi zlostavljanje na radu i zastrašivanje. , a suš!nska ak!vnost sindikata je da zaš!! interese i prava članstva. Stoga je neophodno da sindikat deluje i pokrene i ovu vrstu sindikalnih ak!vnos! na celoj teritoriji Srbije , među svim članovima Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnos! „Nezavisnost“

04. mart 2016. godine.

Štrajk radnika Medijane Niš 03.03.2016.

12. februar 2016. godine.

Zbog toga su naše kolege pokrenule štrajkove upozorenja tražeci da se ovakav rad plati (prekovremeni i nocni) i da njihova bezbednost na radnom mestu ne bude ugrožena kao i da se primenjuju sve mere za bezbednost i zaštite zdravlja na radu.Da li smeće treba lopatama pretovarati i u toku vožnje skupljati po ulicama (kada ispada iz kamiona)? Tada treba pokazati solidarnost na delu da kolegama iz EKO Grocka DOO i uputiti im svaku vrstu podrške.

Granski Sindikat JSKD "Nezavisnost"