Arhiva vesti i dešavanja u 2014.

Arhiva vesti i dešavanja u 2014.


decembar 2015. godine.

__________________________________________________________________________________________________

NAJNOVIJA – VAŽNA INFORMACIJA

 

Vlada RS je na sednici održanoj dana 26.02.2015.godine usvojila zakljucak kojim se ovlašcuje ministar prof.dr. Zorana Mihajlovic, ministar gradevinarstva, saobracaja i infrastrukture da u ime Vlade RS sa Granskim sindikatom javnih saobracajnih i komunalnih delatnosti, kao reprezentativnim sindikatima poptiše Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeca u komunalnoj delatnosti Srbije.
Nakon dobijanja obaveštenja od strane nadležnog ministarstva da reprezentativni sindikati predlože termin potpisivanja, ministarstvu gradevine, saobracaja i infrastrukture je predloženo da se termin potpisivanja odredi za 5.mart (cetvrtak) ili 6.mart (petak) ove nedelje

 

>

 

VAŽNA INFORMACIJA
UPOZORENJE

GS JSKD NEZAVISNOST  obaveštava sva svoja sindikalna povereništva i clanove da savet za reformu javne uprave ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave usvojio polazne osnove za prvu optimizaciju javne uprave – odnosno racionalizaciju javne uprave za 2015.godinu.
Ovom racionalizacijom koja se odnosi  pored lokalne samouprave i na sve direktne i indirektne korisnike , znaci  da ce pod racionalizaciju potpadati i sva preduzeca koja obavljaju komunalnu delatnost.
Racionalizacijom je naloženo da se troškovi izdvajanja za zarada smanji za 5%, odnosno da se broj zaposlenih i radno angažovanih lica umanjii za taj procenat i to do jula mseca ove godine.  
Lokalne samouprave su imale obavezu da plan racionalizacije izrade do 30.decembra i verovatno su naložile svim preduzecima koje su osnovale da izrade pola racionalizacije.
Nažalost iako komunalna preduzeca nisu korisnici budžeta ova mera ce se primenjivati i u našim preduzecima, odbori poverenika moraju aktivno da deluju i da sa poslodavcima razmotre primenu ovog upustva, koja za posledice ima izmene sistematizacije i smanjenje broja zaposlenih za 5% ili umanjenje zarade svima za 5% . Obzirom da poslodavac nema obavezu donošenja socijalnog programa i pribavljanja mišljenja sindikata, odluku ce donosti uzak krug ljudi.
GS JSKD NEZAVISNOST ce povodom ovakve mere štednje, opet preko leda zaposlenih, preduzeti aktivnosti i redovno informisati clanstvo o istim.  

________________________________________________________________________________

 

SINDIKALNE VESTI

Danas 29.01.2015.godine u Beogradu su potpisani KU kod poslodavca u svim JKP grada Beograda. Nakon potpisivanja TKU za grad Beograd decembra 2014.godine reprezentativni sindikati u JKP preduzecima grada Beograda pokrenuli su inicijative za proces pregovaranja i isti je rezultirao potpisivanjem kolektivnih ugovora kod poslodavaca.
Socijalni dijalog u Beogradu je suštinski zaživeo uz uzajamno poštovanje i uvažavanje socijalnih partnera, osnivaca, poslovodstva i reprezentativnih sindikata.

 

______________________________________________

SINDIKALNE VESTI

U Pancevu je 28.01.2015.godine potpisan TKU za JP i JKP grada Panceva. Pregovori oko usaglašavanja trajali su više meseci i nakon zastoja koji je nastao maja 2014.godine proces je nastavljen januara ove godine i usaglašeni tekst je potpisan. Potpisnici TKU pored grada Panceva su SS zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti i GS JSKD NEZAVISNOST za grad Pancevo.
Ocekuje se objavljivanje ovog TKU i zapocinjanje procesa pregovaranja i prikljucivanja Kolektivnih ugovora u svim preduzecima grada Panceva u roku od 30 dana.

 

 

>

 

>

 

>

 

CESTITKA

Povodom dana profesionalnih vozaca, 15.januar 2015.godine svim clanovima GS JSKD NEZAVISNOST koji su profesionalni vozaci (autobusa,travmaja itd.) cestitamo njihov dan i želimo im da svaki predeni kilometar bude siguran i bezbedan i da još dugo obavljaju posao profesionalnih vozaca.

 

_________________________________________________________________________________

Aktivnost GS JSKD NEZAVISNOST

GS JSKD NEZAVISNOST i SS zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Srbije su zajedno Ustavnom sudu republike Srbije podneli inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o privremenom uredenju osnovica za obracun i isplatu zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava dana 30.12.2014.godine.
Ovaj inicijativa je podneta obzirom da je navedeni zakon dodatno pogoršao socijalno ekonomski položaj zaposlenih u javno komunlanim preduzecima. Ujedno dva reprezentativna sindikata u ovoj oblasti smatraju da javno komunalna preduzeca u Republici Srbiji nisu direktni korisnici budžeta sredstava RS, vec da 95% javno komunalnih preduzeca u Srbiji se finansira od naplate komunalnih usluga koje obavljaju i izvršavaju. Zarade zaposlenih u javno komunlanim preduzecima RS dugi niz godina su ogranicene (vec poznata masa zarada) tako da doneti zakon koji ce umanjiti zarade zaposlenih za 10% vec drasticno pogoršati socijalno ekonomski položaj zaposlenih i ugroziti egzistenciju. Stoga je bilo neophodno da se ovakva inicijativa podnese i oba reprezentativna sindikata ce insistirati da se inicijativa za ocenu ustavnosti što pre realizuje o cemu ce se clanstvo blagovremeno obavestiti.

___________________________________________________________________________________

 

Nakon tri meseca pregovoranja sa predstavnicima lokalne samouprave grada Beograda,  danas, 22. decembra 2014 godine potpisan je  Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeca  u komunalnoj delatnosti u Beogradu.
GS JSKD NEZAVISNOST za Beograd je jedan od potpisnika ovog Ugovora, kao reprezentativan sindikata na teritoriji grada Beograda. Velikim zalaganjem predstavnika GS JSKD NEZAVISNOST za grad Beograd, kroz socijalni dijalog potpisan je akt koji ce biti osnov i platforma za pregovaranje i  potpisivanje kolektivnih ugovora u svakom preduzecu u Beogradu, koje obavlja komunalnu delatnost.

U narednom period ocekuju se postupak pregovaranja, zakljucenja i potpisivanje kolektivnih ugovora i u drugim gradovima.

>

 

>

 

>

 

VAŽNE VESTI

Danas 3. decembra 2014.godine otpoceli su pregovori za izradu i potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u u oblasti komunalne delatnosti Republike Srbije i otpocela je sa radom Radna grupa za izradu istog.
Radna grupa je formirana od predstavnika ministarstava- Ministarstvo gradevinarstva, saobracaja i infrastrukture, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva finasija, Ministarstva privrede i predstavnika dva  reprzentativnih sindikata    poslenih u komunalnim delatnostima Srbije.
Sastanku su prisustvovali predsednik Granskog sindikata javnih saobracajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ , Milan Simic i predsednik Samostalnog sindikata zaposlenih u komunalno- stambenoj delatnosti Srbije Milan Grujic.
Predstavnici Granskog sindikata javnih saobracajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ u pomenutoj radnoj grupi su Zoran Ristic i Ivana Stojanovic.
Dogovoreno je da proces pregovaranja za izradu Posebnog kolektivnog ugovora za komunalce Srbije ubrza i da 70 000 zaposlenih u ovom sektoru posle niza godina pokretanja inicijativa dobiju Kolektivni ugovor koji ce definisati prava za sve „ komunalce“ u Srbiji.

 

__________________________________________________________________________________________

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

 

>

 

>

 

Saopstenje za javnost

a>

 

Na sednici G.O. GS JSKD NEZAVISNOST koja je održana 10.10.2014.godine otpocelo se sa elektronskom komunikacijom svakog povereništva. 70% povereništava i svi clanovi G.O. su tehnicki opremljeni (lap top, tablet) radi lakše i brže komunikacije, blagovremenog tumacenja i mišljenja zakona koji direktno uticu na zaposlene i njihov položaj. Elektronsko funkcionisanje komunikaciju je prvi uveo GS JSKD NEZAVISNOST i realizovao ovaj projekat koji je raden više meseci unazad. Sva povereništva su i medusobom povezana što ce omoguciti i direktnu komunikaciju izmedu povereništva. Ujedno povereništva su i elektronski povezana sa advokatima GS JSKD NEZAVISNOST.

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Dopis dva reprezentativna sindikata ministru Dusanu Vujovicu. ?????? ?? ????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?? ???????? ??????? ??????

a>

Skenirano misljenje ministarstva za rad u vezi minulog rada. Ovo misljenje neka vam sluzi kao elemenat za KU ili Pravilnik o radu

a>

Inicijativa za PKU

 

GS JSKD NEZAVISNOST je radi kvalitetnijeg i efikasnijeg servisiranja potreba clanova u oblasti radno pravne zaštite, angažovao advokata Ivanu Stojanovic iz Beograda. Njeno angažovanje i pružanje pravnih saveta clanovima primenjivace se od 01.oktobra 2014.godine.

___________________________________________________________________________________________

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Novi spot "NE PROTIV SVOG NARODA"

>

 

Samo deo prava zaposlenih koja se ukidaju

 

>

 

SAOPŠTENJE

 

Zaposlenima i svim gradanima i gradankama Srbije !

 

Decenijama unazad trošeno je više nego što je stvarano i ceh za naplatu je morao doci. Gradanima je obecavan bolji život, na stotine hiljada novih radnih mesta, reforme javnog sektora i smanjenje državnih cinovnika. Dešavalo se suprotno - novac je  usmeravan   u džepove kriminalaca, tajkuna i politicara. Do posla se najsigurnije stizalo preko partijske knjižice. Porast zaposlenih u javnom sektoru poklapao se za izbornim ciklusima i borbom za vlast.

Razmere krize, dramaticna nezaposlenost i rastuce siromaštvo i zaduženost, kao i neodrživi  deficit i usahle investicije  najbolje pokazuju da su politicki i finansijski  bankrot  jedini izvesni rezultat nastavljanja sa starom, uhodanom praksom.

Jesu li zaposleni, sindikati i gradani krivi za to? Oni su vec pokazali  dovoljno strpljenja i spremnosti na žrtve i ne mogu i nece da ponovo plate tudi ceh.

Reprezentativni sindikati - Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost su pritom nebrojeno puta pokazali spremnost da se rešenja za brojne izazove nadu kroz argumentovan i ravnopravni  socijalni dijalog, odnosno  strpljivo graden dogovor o izlasku iz krize, razvoju i zapošljavanju.

Nažalost i aktuelne vlasti su, pod uticajem svojih mentora, posegle za formulom -  ako se ne dogovorimo bice onako kako mi hocemo.

Ako nije tako kako objasniti  zašto se kljucni sistemski zakon o radu, kao i zakoni o stecaju, privatizaciji ili penzijama, donosi po hitnom postupku, bez ozbiljne široke javne rasprave i javnog slušanja u parlamentu?

Umesto da  vlasti prvo  ukinu sopstvene privilegije, zatvore duboke i brojne koruptivne kanale i ukinu privatne i javne monopole i ozbiljno redukuju sivu ekonomuju, novo privatizaciono zakonodavstvo i ozakonjena praksa visokokoruptivnih i netransparentnih direktnih nagodbi govore da ce se opet posegnuti za daljom (ras)prodajom preostalih javnih preduzeca u korist najbogatijih.

Na drugoj strani,  reforme, vec više puta reformisanog radnog i socijalnog zakonodavstva  za osnovnu svrhu imaju dalje redukovanje prava zaposlenih i penzionera. Javno isticani razlozi, poput onog da ce promene u  Zakonu  o radu omoguciti da se lakšim otpuštanjem dode i do lakšeg zapošljavanja ne mogu da odgovore na  pitanje kako je onda  i pod dosadašnim "proradnickim" zakonom došlo do gubitka  stotine hiljada  radnih mesta? 

Pritom nema dokaza da  je  naše radno zakonodavstvo izvan evropskih standarda , kao i da je njegova promena kljucan faktor ozdravljenja srpske privrede.
Šta znaci prakticno ukidanje placenog smenskog rada, smanjivanje otpremnina, obesmišljavanje minulog rada i limitiranje zarada ako se ne radi o daljem cedenju  vec uniženih ? Istu svrhu ima i otežavanje uslova za odlazak u penziju.
Istovremeno ogranicavanje kolektivnih  prava radnika na sindikalno organizovanje, štrajk  i kolektivno pregovaranje ima za  cilj  udar na potencijalne tacke otpora sužavanju radnickih i sindikalnih prava. Povika na desetine hiljada prezašticenih sindikalnih poverenika treba da ih konfrontira sa "obicnim" radnicima. Pritom su  autori i izvodaci ove orkestrirane hajke u kojoj se ne preza od korišcenja pritisaka, dezinformacija , pa i otvorenih obmana, gluvi  za argument da su oni zašticeni od šikaniranja zbog legalnih sindikalnih aktivnosti a ne od odgovornosti za eventualni nerad i javašluk. Ova su  prava demokratska, civilizacijska  tekovina i garant kakve-takve ravnoteže moci u industrijskim odnosima. Sindikati i zaposleni koji bi pristali na njihovo ukidanje bi tako pristali na sopstveni sprovod.
Izvesno dalje sužavanje prava zaposlenih zakonima  koje Vlada namerava da brzopotezno ove nedelje provuce kroz parlament, kao i najavljeno, tek privremeno na par meseci odloženo, smanjivanje plata i penzija jasno pokazuju šta nas ocekuje. 

U nameri da sprecimo dalje siromašenje i razvlašcivanje gradana koji su izvor i utoka svake vlasti mi nameravamo da udemo u proteste i sve druge legalne i legitimne oblike iskazivanja gradanske neposlušnosti  nepravednim zakonima.

      PRIDRUŽITE NAM SE  

 

______________________________________________________________________________________

ODRŽAN PROTESTNI SKUP ISPRED VLADE SRBIJE

Clanovi Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati NEZAVISNOST, održali su danas protestni skup ispred Vlade Republike Srbije, izrazivši svoje neslaganje sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i Zakona o PIO, ali i nacinom usvajanja ova dva zakona, po hitnom postupku i uz kršenje svih zakonskih i demokratskih procedura u usvajanju zakona.

Protest je zapocet na Trgu Nikole Pašica, odakle je kolona, u kojoj je bilo gotovo 2 hiljde clanova ova dva sindikata, mirno odšetala do zgrade Vlade u kojoj se održavala hitna sednica. U prisustvu brojnih policijskih snaga, kakve nisu videne na ulicama Beograda i to pod punom opremom, nezadovoljni radnici su pokušali da sa razlozima nezadovoljstva upoznaju clanove Vlade, medutim i pored velikog obezbedenja, niko nije ni pokušao da se okupljenima obrati. 

Skup je završen obracanjem lidera ova dva sindikata i pozivom da se protesti zbog usvajanja dva zakona protiv naroda Srbije, narocito mladih i nezaposlenih, nastave od ponedeljka po planiranoj dinamici.

 

 

________________________________________________________________________________________

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Danas je održana zajednicka sednica Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata ''Nezavisnost'' na kojoj je raspravljano o daljim aktivnostima reprezentativnih sindikalnih centrala povodom predloga izmena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, kao i drugih zakona koji direktno uticu na položaj zaposlenih – Zakona o stecaju, Zakona o privatizaciji i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Nakon sveobuhvatnih medusobnih  informacija i razmene mišljenja o aktivnostima vodenim  na ovom planu poslednjih nekoliko dana, a pre svega, o:
oceni uspešnosti Okruglog stola na ovu temu, održanog 9. jula; toku i rezultatima razgovora koje su predsednici Canak i Orbovic vodili sa premijerom Vucicem, ministrom Vulinom i predstavnicima drugih nadležnih državnih institucija, u pokušaju da se pronadu neka, za sve strane prihvatljiva rešenja; nacinu i rezultatima ''pregovora'', odnosno pokušaja tripartitne radne grupe da dode do usaglašavanja stavova, kao i o rezultatima razgoovra koje su predsednici Canak i Orbovic vodili sa Ambasadorom EU u Sbiji i njegovim saradnicima iz Brisela, usvojene su sledece ocene i zakljucci:

 • Reprezentativni sindikati ocenjuju krajnje neodgovornim i neprincipijelnim i, principima  socijalnog dijaloga suprotnim, ponašanje predstanika Vlade i resornih ministarstava u procesu izmena i dopuna Zakona o radu, kao i ostalih navedenih zakonskih rešenja, što se ispoljava kroz: izostanak javne rasprave; nepoštovanje postignutih dogovora o institutima koje treba menjati; samoinicijativne promene vec usaglašenih odredbi; dezinformisanje ili nepotpuno, odnosno neobjektivno  informisanje javnosti o postignutim dogovorima,  pa do totalnog ignorisanja socijalnih partnera (slucaj Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO);
 • Reprezentativni sindikati ocenjuju da su, uprkos dobroj volji sindikata da se kroz pregovore dode do rešenja,  iscrpljene sve mogucnosti dijaloga, da je ozbiljno poljuljamo poverenje u dobre namere i iskrenost druge strane, te da su sindikati primorani da svoja i prava zaposlenih ciji su legitimni predstavnici, brane drugim metodama i oblicima sindikalne borbe. U tom smislu, donete su sledece odluke:
 • SSSS i UGS NEZAVISNOST pristupaju organizaciji protesta i drugih oblika ''pritiska'' na Vladu i nadležna ministarstva da se navedni zakoni, zbog antidemokratskog nacina predlaganja i donošenja, kao i zbog antiradnickog sadržaja, povuku iz procedure. Javnost ce o ovoj odluci biti obaveštena kroz Saopštenje ciji je tekst usaglašen na sednici;
 • Formira se poseban, zajednicki Odbor za organizaciju i realizaciju ovih aktivnosti od clanova Izvršnog odbora UGS NEZAVISNOST i Predsedništva SSSS, sa zadatkom da, u okvirima zadatim na današnjoj sednici i realnim mogucnostima organizacija, iniciraju, razrade, koordiniraju i organizuju realizaciju Operacionalnog plana aktivnosti na sprecavanju donošenja antireformskih zakona. Zajednicki odbor ce, na osnovu datih smernica, osim predloga konkretnih akcija i aktivnosti, predložiti i vreme njihovog održavanja i trajanja (pocetak i završetak), broj i strukturu ucesnika, nosioce posla, nacin organizovanja i obezbedenja da  te akcije budu dobro osmišljene i dostojanstvene te da produ u mirnoj i pozitivnoj atmosferi;
 • Usvojeno je idejno rešenje  za plakat i flajere koji ce se štampati i deliti gradanjima u toku kampanje, a u  cilju animiranja najšire javnosti i upoznavanja sa stvarnim posledicama donošenja ovakvih zakona;
 • Sa aktivnostima se pocinje vec 16. jula, a centralna manifestacija, koja je samo jedan deo ukupnih dogadanja, održace se 23. jula, povodom dolaska u Srbiju Jaap Wienena, zamenika generalnog sekretara ITUC. Ostale akrivnosti i akcije bice planirane, dizajnirane i organizovane u skladu sa ukupnim dešavanjima vezanim za ovu problematiku – od održavanja sednice Socijalno-ekonomskog saveta na kome ce se o ovim zakonskim rešenjima raspravljati, do njihovog ulaska u skupštinsku proceduru;
 • Sa ovim odlukama i zakljuccima, kao i sa konkretnim Operativnim programom aktivnosti bice upoznate sve sindikalne organizacije i povereništva, uz plan njihovog ucešca u realizaciji Programa;
 • Zajednicki odbor ce raditi u kontinuitetu, odnosno stalnom zasedanju, a Izvršni odbor UGS NEAZAVISNOST i Predsedništvo SSSS, ce se sastajati prema potrebi.

 

_________________________________________________________________________________________

?????????  ??  ???????

       ????? ????????? ??????????? ??? ??????????????? ?????????? ???????? – ?????? ??????????? ????????? ?????? ? ?????????? ???????? ????????? „???????????“, ?? ?????????? ???????, ????????? ??????? ? ?????????????? ?????? ????????? ?????????????, ? ???????? 10. ????, ?????? ?? ???????? ????? ? ??????? ?? ?? ?? ???????????? ?????? ????? ???????? ? ???????? ?? ???? ???????????? ??????? ? ???????? ? ???????? ?????? ? ????.
???? ???????, ?? ??????, ???? ????? ??? ???????????? ????? ? ????? ??????????? ?????? ???? ???????? ?? ??????? ?? ?? ???????? ?????? ? ????, ? ???? ?????? ? ?????? ???????, ???????? ????? ??????? ??????????, ? ????????? ??????? ??????? ?? ????????? ??????? ??????????? ???????, ???? ?? ???????????? ????????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ? ?????? ????????? ???????? ???????????, ???? ?? ???????? ?? ???????? ? ?????? ????????????? ??? ?? ?????? ?????? ???????????????? ?????? ?????????.
???? ????, ?????? ??? ??? ?????????? ???????? ??, ?? ??????????? ??????? 11. ????,  ?????? ?????? ?? ??????? ?? ???????????? ?????? ?????? ?????????? ????? ???? ?? ?? ???????? ???????? ?????????????, ??????????????? ? ???????????? ?????? ? ????, ??? ? ?????? ?????? – ?????? ? ???????, ?????? ? ????????????? ? ?????? ? ???, ???? ?? ??????????? ?? ???? ?????, ?? ?? ????????? ? ??? ???? ????????? ??????? ??? ?????.
???????? ??? ??????? ?????????, ?????????, ???????????, ??????????, ??????? ? ????????, ?????? ????? ??? ???????, ?? ??? ?? ???????? ? ????? ?? ????????? ???? ?????? ?? ?????????, ?? ?????? ?? ?? ???????? ????? ??????????? ?????? ????? ?????? ?????????, ?? ????? ?????????? ???? ????????? ? ????????? ? ????????? ??????????.

 

__________________________________________________________________________________

HITNO!!!

Zbog prekida pregovora u vezi Zakona o radu i najave hitnog usvajanja Zakona o privatizaciji, Zakona o stecaju i Zakona o PiO, UGS NEZAVISNOST i SSSS pokrecu sve vrste sindikalne borbe, aktivnosti i delovanja kako bi se zaustavio nacin donošenja ovih zakona i sprecile posledice po sve u Srbiji.


OD 14.07.2014.godine POCINJE SINDIKALNA BORBA ŠIROM SRBIJE


Sva povereništva i svi clanovi neophodno je da se aktivno ukljuce u sve vrste sindikalne borbe i delovanja, a na osnovu plana sindikalnih akcija.


Moramo biti spremni i delovati kako bi sprecili, a ne lecili posledice.

 

____________________________________________________________________________________

Danas se u Beogradu održava Okrugli sto, na temu novog Zakona o radu. Ocigledno je da se ovaj Zakon namece i „gura“ a najgore je to što se predstavlja kao Zakon koji ce rešiti sve probleme u Srbiji, nezaposlenost, uništena privreda, rad na crno, propale investicije i privatizacije.

Svi pokušaji i nastajanja da se predlog teksta novog Zakona o radu postigne socijalnim dijalogom i obrazloženim argumentima su bez rezultata. Posledice ce uvek snositi zaposleni bez obzira da li rade u javnom ili realnom sektoru a politicari uvek pocinju od kraja, a ne od pocetka.

 

 

>

 

__________________________________________________________________________

Okrugli sto u Leskovcu 08.07.2014.

 

>

 

>

 

>

 

INTERVJU BRANISLAVA CANKA - RADIO SLOBODNA EVROPA

Predlog Zakona o radu, uprkos najavama, nije prosleden Skupštini Srbije ove nedelje, ali definitivno je, nažalost, i to da o njemu nece biti javne rasprave. Sindikati, analiticari i dobar deo javnosti saglasni su u oceni da srpska vlast želi brzometno da usvoji ovaj zakon koji ce radnike pretvoriti u obespravljene nadnicare. Tim povodom smo razgovarali sa Branislavom Cankom, liderom sindikata “Nezavisnost”. On najpre kaže da odbijanje proširenog dejstva kolektivnog ugovora nikako nije slucajno.

Canak: To je namerno uradeno, iskljucivo iz politickih razloga, zato što na taj nacin potpuno gase sindikate; jer ako sindikat ne pregovara kolektivno, on nema nijednu drugu normalnu funkciju, sem onih iz socijalizma - da vodi na radnicke igre i da deli polutke.

RSE: Ne odgovara li to, uz sva druga zakidanja prava radnika, ne samo poslodavcima nego i državi, koja je, uostalom, i najveci poslodavac?

Canak: Odgovara državi, samo što ona time pravi gluposti, jer sigurno nece izbaciti iz igre onaj deo sindikata koji pokriva javni sektor, gde postoji kolektivno pregovaranje. Tamo ne može da se uništi na taj nacin. Morala bi država da izvrši samoubistvo kao poslodavac pa tek onda to da uradi. Osim ako vlast nema nameru, što je veoma opasno, sve da rasproda, pa sada sve ovo priprema za novog kupca.

 

RSE: O tome teško i da ima dileme, vec se najavljuje prodaja Telekoma, pa i EPS-a, Aerodroma Beograd, dakle, pocinje velika prodaja. Kad je u pitanju usvajanje izmena Zakona o radu, gde nismo videli javnu raspravu, zašto država simulira da je nekakav neutralni faktor?

Canak: To je nejasno i to je problematicno, kao što je problematican i odnos države prema sadašnjem Zakonu o radu. Naime, država taj zakon ne primenjuje ili toleriše druge da ga ne primenjuju; ona uništava sopstvenu inspekciju rada, kao prvo sredstvo odbrane Zakona od društva i pred društvom. Citav taj odnos prema sadašnjem zakonu je vrlo problematican. Da ne govorim o tome što je samo Ministarstvo za rad jesenas, na naše insistiranje da objasne zašto menjaju sadašnji zakon o radu odgovorilo – zato što se ne primenjuje. Pa, ko donosi novi zakon zato što se sadašnji ne primenjuje?! I ko to garantuje da ce se buduci primenjivati? Dakle, vrlo cudna uloga države.

I u sadašnjem zakonu prave se da ne vide kada ga krše hiljade poslodavaca i cineci neostvarivim ono što je propisano kao pravo zaposlenog, a sada donose drugi zakon u kome ce sve te rupe iz sadašnjeg zakona koje se nisu primenjivale, postati legitimni delovi, a ne rupe kojima možete posle mnogo godina da dokažete da ste bili ošteceni. Sad necete moci jer ce ta „rupa“ biti predvidena Zakonom. Bice ozakonjena rupa.

RSE: Na primer?

Canak: U sadašnjem zakonu ima cetrdeset stavki pod kojima možete nekom da date otkaz. Oni su nezadovoljni i mi smo ih pitali šta traže. Oni traže da to bude relaksirano, što znaci da ne piše cetrdeset stavki, nego da poslodavac može da otpusti zaposlenog i tacka. Zašto? Eto ljut je. Ali to ne piše u Zakonu, prema tome, to ne možete da dokažete na sudu. Isto kao što je i fleksibilizacija zapošljavanja, odnosno zapošljavanje na odredeno vreme. To je toliko apsurdno i to je atipcno za privredu koja bi morala da se razvija, ali, eto, zadatak je da se zadovolje loši poslodavci. U Hrvatskoj su u decembru, koristeci to pravo, poslodavci zaposlili 93 posto ljudi na odredeno vreme. To znaci da 93 posto Hrvata koji su bili u stalnom radnom odnosu, danas rade, a sutra ko zna da li ce raditi. Kako funkcioniše ta privreda? Kako se puni taj budžet?

RSE: Koji ste odgovor dobijali na takve primedbe sa druge strane?

Canak: Kada ih doteramo do zida argumentacijom i matematikom da jedan i jedan jesu dva, oni onda cute; kada ih pitamo da glasamo da li su jedan i jedan dva, oni cute. I to je bilo najteže u svim ovim pregovorima.

RSE: Vi ste rekli da je ocigledno da su u igri interesi koji nisu interesi gradana i radnika i da su ti interesi, kad je u pitanju novi zakon o radu, pobedili, o cemu govori i brzina njegovog usvajanja, bez javne rasprave i društvenog dijaloga. Mislim da ste u tom kontekstu kazali da mislite da su na Vucica uticali Nemci da usvoji tako restriktivan Zakon o radu. Na cemu temeljite te izjave?

Canak: To je on tvrdio, medutim posle nove posete Berlinu prošlog ponedeljka, a na skupu su, na našu molbu bili prisutni i predstavnici nemackog sindikata DGB, i to na najvišem nivou – Vucic nije ponovio tu tvrdnju. Sada se ispostavlja da su to izgleda Americka privredna komora i Savet stranih investitora jer nacin na koji je Vucic u dva dana obišao obe te institucije, narocito sa temom sa kojom je odlazio kod njih, a to je – ništa ne brinite, zakon ce biti ovakav, a oni ga onda pohvale, pa ga cak tako pohvale da mu u Savetu za strane investitore kažu – hvala što ste omogucili da najmanje 65 posto naših primedbi bude uvršteno u novi zakon o radu. Oni su, dakle, ostvarili 65 posto svojih zahteva! Ko je s njima pregovarao da bi ostvarili 65 posto? Oni nisu uopšte ucestvovali u pregovorima, a ostvarili su 65 posto.

RSE: To znaci da su oni tih 65 posto ispostavili Vladi kao zahtev.

Canak: Jeste, sa nama nisu pregovarali, nisu pregovarali ni sa Unijom poslodavaca. Znaci da su pregovarali direktno sa Vladom. To, dakle, znaci da su u ovim pregovorima postojala dva pregovaraca: jedni koji su legitimni i koje niko nije slušao – to smo mi, i oni koji nisu legitimni, koji su iz senke, ali koje je Vlada ocigledno slušala.

RSE: To, zapravo, razjašnjava poziciju Vlade Srbije i odgovara na pitanje koga je Vlada Srbije slušala?

Canak: Pominjem Savet stranih investitora zato što su upotrebili jednu mernu jedinicu – 65 posto, ali su i dan pre toga u Americkoj privrednoj komori rekli da je veliki deo njihovih sugestija usvojen. Da li je 65 posto ili 72 posto ili 33 posto nije bitno, ali je usvojen veliki deo njihovih naloga. Što se tice nas, sindikata, najverovatnije je da 80 posto onoga što smo mi tražili nije usvojeno Dakle, za sada vode stranci u sred Srbije.

RSE: Zanimljivo je reci da su ti stranci sa Zapada, da su medu njima predstavnici zemalja, kao što je, recimo, jedna Nemacka, u kojoj je radnik veoma zašticen.

Canak: Da, to je zaista neuporedivo: da imamo dvadeset godina podsticaje od svih buducih vlada Srbije, injekcije samopouzdanja i poštovanja – sve to ne bi nam bilo dovoljno da dostignemo nivo na kojem se nalaze nemacki radnici. To je poražavajuce. Država koja svojim radnicima daje takve privilegije dode kod nas i kaže - nemate pravo na godišnji odmor, nemate prava ni na šta, imate pravo samo da radite, a da li cemo da vas platimo, to cemo da vidimo.

RSE: Zato ste rekli da novi zakon o radu nece doneti prava radnicima kakva postoje u demokratijama razvijenog zapadnog kapitalizma i pri tom ste dodali da Srbija ide na drugu stranu, na stranu privreda kakve imaju Bangladeš, Vijetnam i južna Azija. Da li je to cilj novog zakona: da ovaj radnik ovde proizvodi „Nike“ za dva dolara dnevno, a one ce se prodavati za 150 iz kojih ce 15 – 20 ljudi izvlaciti profit za sebe. Da li je to hoce da se legalizuje tim novim radnim zakonodavstvom?

Canak: Da, samo što je kod nas mnogo bolnije nego u Bangladešu. U Bangladešu nikada nisu ni postojala prava, dakle, u nikada zasadenu njivu prava došli su nekakvi stranci i poceli da eksploatišu tu njivu. Kod nas su postojala prava. Koliko god može neko da se sprda sa socijalizmom, mi smo imali odredeni stepen prava. Sada imamo, doduše, osiromašeni stepen tih radnih prava, ali ih ipak imamo. I kada vam neko na jedan takav standard prava kaže – i to vam je mnogo, onda je to vrlo uvredljivo.

Drugo, za razliku od onih iz Bangladeša, mi imamo pristup vestima iz Nemacke, vestima Francuske; mi vidimo kako radnici tamo žive. A onda njihovi kapitalisti dodu ovde i traže nešto što u svojim zemljama ne smeju ni da zamisle da traže. Zar onda nije normalno da ih zapitamo zašto traže nešto kod nas, što ne smeju da pomisle da traže u svojoj državi? Drugo, komšija-Francuz, komšija-Nemac, u evropskim razmerima to su naše komšije, imaju nešto što mi nemamo i mi to vidimo preko plota.

RSE: Uz to, ova zemlja ce se za sedam-osam godina pridružiti evropskom klubu, postati clanica EU.

Canak: E, to mi je najveca zagonetka: kako ce da se sprovede upodobljavanje našeg zakonodavstva u Poglavlju 19 o socijalnoj politici i zapošljavanju sa zakonodavstvom EU? Doduše, ne postoji zakon o radu na nivou EU, ali postoje standardi koje smo mi vec narušili, a ovim narušavamo dalje. Kako cemo proci taj nivo upodobljavanja iz poglavlja 19? To me strašno interesuje.

RSE: Jeste li to pitali Vucica? Sastali ste se s njim. On je takode jedan od onih koji je spocitavao samoupravljanje koje je zaostalo u našim glavama.

Canak: Interesantno, on to nama nikada nije rekao.

RSE: Rekao je to javno.

Canak: To je ono što je pogubno jer deluje kao tracarenje i ogovaranje. Ja vam kažem nešto najlepše o vama, a onda cujete da sam okolo pricao sasvim druge stvari. Zašto nama nije rekao – aman, ljudi, pa shvatate li vi da je samoupravljanje prestalo? Što nije o tome pokšao da razgovara nama? Kada smo mu mi to dali iole povoda da pomisli da smo mi zaspali i nikako da se probudimo iz samoupravljanja? Kome smo dali povoda? Neka taj kaže – evo, juce ste tvrdili to i to, a to je tipicna kardeljevština. Ja pogledam – stvarno, šta mi bi? – odem pred ogledalo i preispitam se. Ali, niko me nije optuživao, sem ogovarajuci okolo.

Pre nekoliko dana sam u emisiji doživeo, kolega iz Samostalnog sindikata i ja, da nas generalni sekretar takozvane Unije poslodavaca optuži da smo komunjare. Onda mi pokušamo da mu objasnimo da je zakon o radu koji je na snazi doneo Vojislav Koštunica i pitamo da li hoce da kaže da je i on komunjara? On kaže da nije, ali da smo ga mi prevarili. Znaci, mi smo prevarili premijera Koštunicu – i to ne za jedan clan, pa da mu je to promaklo, nego smo mu podmetnuli ceo Zakon koji je u senci napisao Edvard Kardelj! E, to su njihove teze.

RSE: Najavili ste burnu reakciju ukoliko Zakon o radu u ovom obliku u kojem je sada prode. Šta ce biti ta burna reakcija?

Canak: U svakom slucaju, clanstvo ce biti ogorceno, a sve više cujem da su ovim što se sprema ogorceni i oni ljudi koji nisu u sindikatu. Postoje kod njih još dva tracka nade. Jedan, tipican za mentalitet gradana Srbije, a to je – nece valjda; dok god ga ne udari brzi voz, a on stoji na pruzi, kaže – nece valjda. Hoce, jer stojiš na pruzi. To je jedna stvar.

A drugo, postoji tracak nade da cemo mi uspeti u nastavku pregovora nešto da popravimo. Medutim, mi možemo da popravimo vrlo malo, jer je jako mnogo vremena proteklo. Možemo da popravimo one stvari koje su krucijalno neprijateljske prema opstanku sindikata i prema opstanku bilo kakvih prava radnika. Ako unište taj kolektivni ugovor, onda ste uništili sve. Ja sam juce pokušao da objasnim ovom nesrecnom takozvanom poslodavcu da su u Portugaliji, jednoj od zemalja koje je pogodila kriza, reagovali onako kako Srbija pokušava da reaguje, ali je Portugalija bila korektna prema svojim radnicima. Oni su smanjili prava u zakonu o radu, ali su dali desetine podsticaja procesima kolektivnih pregovaranja. Drugim recima, gospodo, država nam više nece garantovati ova prava, potrudite se pa ispregovarajte ta prava sa vašim poslodavcima. Vrlo pošteno. A kod nas – više necete imati prava u Zakonu, a kolektivno pregovaranje potpuno uništavamo.

RSE: I konacno, šta cete uciniti ako ovaj Zakon prode?

Canak: Pokušacemo pred Skupštinom da probudimo savest poslanika da promisle da i oni imaju nekoga ko se nije udobno smestio u skupštinsku fotelju, da imaju i decu, da ce njihova deca imati decu i da njih ceka upravo ovo, a da ne govorim o tome što dolaze i drugi zakoni koji nece ništa biti bolji od ovoga, tako da imamo raspadanje društva. Ovo je finale raspadanja koje je pocelo sa Miloševicem i sada bi trebalo da konacno ude u završnu fazu.

RSE: Kako odgovarate na kritike koje su se mogle cuti ovih dana? Jedna od tih kriticarki bivšeg ministra za rad Rasima Ljaljica, ali i lidera Sindikata, narocito vas, je i vaša nekadašnja saborkinja, sociološkinja Zagorka Golubovic. Ona je podsetila na vaše, neumorno i hrabro delovanje tokom devedesetih, borbu protiv Miloševicevog režima, ali vas je prozvala za prilicno blage reakcije na ovo što se dogada radnicima u ovoj zemlji nakon 90-tih.

Canak: Prvo, 90-tih ona nije izlazila iz naših prostorija – dakle, delila je sa nama i hleb i vodu i znala je dobro šta radimo. Sada je nisam video ni cuo vec jedno šest-sedam godina. Prema tome, kao što ja ne znam šta ona radi, tako ni ona ne može da zna šta mi radimo ovde, koliko ginemo, koliko trošimo energije i koliko se borimo.

Druga veoma bitna stvar koju bi ona morala da zna, baš iz tog iskustva sa nama, jeste da mi sa Miloševicem nikada nismo pregovarali, da smo bili u nos-stop u ratnom stanju sa njim. Sada, medutim, pregovaramo sa svim ovim takozvanim demokratskim vladama i ako posmatrate trenutak kada pregovaramo naravno da ne vidite ništa. Ali ne možete protestovati non-stop i tražiti pregovore, morate najpre da pregovarate. Možemo mi da ispoštujemo to stanje iz vremena Miloševica da samo ratujemo, ali u tome nas pre svega ne bi podržao niko iz sveta jer ova Vlada, kao i bivše vlade, imaju status demokratskih vlasti svuda u svetu. Od nas se, dakle, ocekuje da sa tim vladama pregovaramo. Ako pregovori ne uspeju mi tek tada i zbog toga dobijamo legitimitet da idemo u neke druge oblike borbe.

RSE: Ukoliko predloženi zakon o radu, u manje-više neizmenjenom obliku bude usvojen, to je onda gotovo. Ako bi ste tada pozvali clanstvo na proteste, imate li utisak da bi njihov strah bio preveliki i da se ne bi masovno odazvali?

Canak: Pa, znate šta, mi imamo dve generacije koje su 25 godina upucavane naživo u mozak, koje su pristajale na razne kompromise sa raznim režimima i sa raznim rešenjima. Samo kad se setim onih tenkova koji su prolazili kroz moj Beograd i išli na Vukovar, a oduševljene mase im mašu i bacaju cvece! Ti ljudi koji su tada bacali cvece bili su ocigledno ranjeni u mozak jer nisu mogli da shvate da tenk ubija, a da ubistvo nije rešenje, niti za Jugoslaviju, niti za Srbiju.

Naravno da sam ocekivao da ce neko da ih nauci lekciju iz toga, ali mnogi nisu naucili lekciju; mnogi su cekali do poslednjeg trena da dobiju stvarno rešenje o otkazu, iako smo im ukazivali - dobiceš sledece nedelje, hajde da preduzmemo nešto.

Zbog svega toga ne ocekujem najmasovniji moguci odziv, ali isto tako ocekujem da se to jednog momenta desi nevezano od nas, kao što je bilo ono pre nekoliko meseci u Bosni. Sindikat nije mrdnuo malim prstom, a Sarajevo, Tuzla, Mostar bili su skoro srušeni. Narodu je prekipelo. I ja mislim da ce to biti: ako mi ne uspemo, narodu ce samom prekipeti i shvatice da tenkovi ubijaju ljude. Oni tenkovi iz '91. Konacno ce neko to shvatiti.

 

________________________________________________________________________________________________

OKRUGLI STO, KRUŠEVAC 01.07.2014.

>

 

>

 

>

 

>

 

AKTIVNOSTI GS JSKD NEZAVISNOST

U okviru realizacije projekta/ KAPACITETI SINDIKATA U PROCESU RESTRUKTUIRANJA KOMUNALNIH PREDUZECA- u Kruševcu ce se 30.juna (ponedeljak) održati Okrugli sto u prostorijama regionalne Privredne komore Kruševac.
Skupu ce pored predstavnika PK Kruševac, prisustvovati predstavnici resornih ministarstava, predstavnici sindikata svih komunalnih preduzeca iz Kruševca i okoline, predstavnici poslovodstva komunalnih preduzeca i  predstavnici lokalne samouprave. Na okruglom stolu ce se razmeniti stavovi i mišljenja svih aktera u komunalnom sektoru o najavljenom restruktuiranju preduzeca, položaju i perspektivi ovih delatnosti, položaju zaposlenih i efekti na same korisnike usluga.
Ujedno ce se  na štandu u centru grada- Trg kosovskih junaka – deliti flajeri GS JSKD I SS zaposlenih u komunalno-stambenim delatnostima, da se pored zaposlenih i gradani upoznaju sa eventualnim posledicama primene Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
Komunale delatnosti, komunalne usluge, su uslov kvalitetnog života i svakodnevna potreba svih  gradanina i zato

PRIKLJUCI SE I NE ZATVARAJ OCI

 

__________________________________________________________________________________

HOCEMO DA SPRECIMO

>

 

>

 

>

 

>

NECEMO DA TRPIMO

>

 


KRENULI SMO!


U Smederevu ce se 20.06.2014.godine na gradskom Trgu deliti propagandni materijal i razgovarati sa zainteresovanim gradadanima na štandu, Granskog sindikata javnih saobracajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“, u periodu od 12 – 16 casova sa ciljem da se gradani upoznaju o ocekivanim promenama u javnim komunalnim preduzecima, primenom Zakona o javno privatnom partnerstvu i restrukturiranju komunlanih preduzeca.
Ujedno istog dana ce se održati konferencija za štampu na samom štandu na kojoj ce predstavnici GS JSKD NEZAVISNOST izneti svoje stavove i zahteve, a vezi ulaska privatnog kapitala u javna komunalna preduzeca kao i nemanja jedinstvene strategije restrukturiranja javnih komunalnih preduzeca. Nemanje strategije samo može dodatno otežati položaj komunalnih preduzeca i svih zaposlenih u njima.

U okviru kampanje, pored navedenih aktivnosti održace se Okrugli sto u prostorijama Skupštine grada – ul. Omladinska br. 1 u periodu od 11 – 14 casova. Ucesnici Okruglog stola bice predstavnici nadležnih ministarstava, poslovodstva javnih komunalnih preduzeca, nadležnih resora lokalne samouprave, PKS, nezavisni eksperti,predstavnici sindikata iz Smedereva i okoline i predstavnici GS JSKD NEZAVISNOST. Na Okrugli sto su pozvani i predstavnici medija kako bi zabeležili stavove i mišljenja o položaju i funkciji javnih komunalnih preduzeca u narednom periodu kao i o položaju i perspektivi zaposlenih i samih korisnika komunalnih usluga.
Kako mnogobrojna pitanja za sada nemaju odgovore GS JSKD NEZAVISNOST je u saradnji sa Solidar Suisse, organizovao ovu vrstu aktivnosti i kampanja sa ciljem da ukaže na moguce posledice po komunalni sistem i sve zaposlene, ujedno i korisnike komunalnih usluga jer su iste sastavni deo svakodnevnog života svih gradana.
Smederevo je prvi grad u kome se realizuje ova kampanja, a održace se u još 11 gradova u Srbiji.
REAGUJ I PRIKLJUCI SE!

 

_________________________________________________________________________________________

APEL ZA POMOC!

 

GS JSKD NEZAVISNOST upucuje apel svojim clanovima i povereništvima da pokažu solidarnost prema gradanima na poplavljenim podrucijima u našoj zemlji i u skladu sa svojim mogucnostima pruži pomoc.
U ovoj katastrofalnoj situaciji moramo svi odreagovati i pokazati solidarnost jer su posledice ne merljive, a proces saniranja nastale štete bice dugotrajna. Potrebno je pomoci na bilo koji nacin, a Odbori poverenika mogu samostalno odluciti nacin i vrstu pomoci.

 

_______________________________________________________________________________

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

?????????

????????? ????????????? ??????? ???? ????

1.????

 

??????????????? ?????????? ????????, ???? ? ??? ??????????? ????????  ??????? ?????????, ??????? ? ??????? ?????? ?? ??, 1. ????, ? ??? ????? ????? ????? ?? ???? ?????? ?????? ???? ?? ??????? ????????? ??????????? ??????? ???? ? ???????.
???????? ???????? ???????? ? 11 ??????.
????????? ?? ?? ????????, ????? ?????? ????????? ???????? ???? ?? ?????? ? 12 ?????? ?? ???? ?????? ??????,  ?????? ?? ???? ?????? ??????, ???? ???????? ?????, ????? ???? ????????, ?????????? , ?????????, ????? ???????? ? ?????? ????? ?????? ?? ??????? ???????? ????? ?? ???????? ?? ?????? ???? ? ??? ??????, ?????? ???? ?? ???? ? ?? ???? ???? ????????? ????.
????????????? ?? ?? ???????? ?? ???? ???????, ????????? ?????? ?????? ????????? ????????? ????????, ???????? ????????????? ????????? ??????? ? ??????  ? ??????? ????? ?? ???????? ?????.

_____________________________________________________________________________________________

 

?????????? ???????

          ????? ???????? ???????? ?? ?????, ??? 128 ??????, ??????? ?? ?? ???????? ?? ??????????? ????? ????? ?, ??? ?????? ?????? ? ????????? ?????, ?????????? ??????????? ??????? ???? ? ????????? ???????.
A ??? ??? ?? ?? ??????

 1. ? ?????? ?? ???? ?? 800 ?????? ????????????,  ???? ?? ?????? ??????? ???? ????? ??????? ??????????, ??????? ???? ??? ?? ?????? ? ????????? ???????, ? ???????? ?????? ???????? ?????? ? ? ??????????? ?????? ?? ???? ??? ?????? ?????.
 2. ?????? ?????? ???????, ?????? ?????, ??? ? ????????? ? ????? ???????, ?????? ????????? ?? ??????????.
 3. ???????? ?????? ???? ??????? ?? ??????? ???????????, ? ??????? ? ???????  ???????? ?? ??????? ??? ?????????? ??????.
 4. ????? ?? ?????, ????????e ?? ???????????? ???,  ??? ? ??????? ? ???? ??? ???????? ??????????, ??????? ?????? ?? ?????? ??????? ????, ???????? ??????? ? ??????..., ????????? ?? ??? ??????? ??????? ? ?????????????, ? ?????????? ??????? ??? ?????????? ? ?????????? ?????????? ???? ???????? ????????.
 5. ? ?????????? ????? ? ??????, ????? ??? ??, ??????, ???????? ?????, ???????????, ???????????, ?????????? ?????? ? ???????.
 6. ?? ????? ?? ?????????? ???????? ?? ??, ?????????? ???????? ????????,  ??????? ?????????? ?????????  ? ????????? ??? ?????? ????????? ????????????, ?? ?? ?????? ????? ??????? ?????????????, ?????????? ?????? ?????????? ??????????????. ????? ?????? ? ?????? ???? ???????? ????? ?? ????? ? ????? ????, ?????? ??, ?? ???????, ??? ??????????? ??????, ? ?? ????? ? ????? ???? ?? ???? ?? ??????, ??? ?????????? ???????? ? ???????????.
 7. ? ???? ???????? ????????? ???????, ???????? ?? ?????? ?????? ? ????????? ?????? ? ???????????: ????? ? ???????? ??????, ????? ? ?????, ??????? ? ??????????, ????????? ? ???????????.
 8.  ?????, ??? ?? ??????? ?????????? ? ??????? ?????????????, ''?????? ?????????''?? ???????? ?? ?? ?? ???? ?????? ? ??????????,  ??? ??? ?? ? ???? ? ??????,  ??? ?? ????? ??? ???????? ?????, ? ?????, ?? ??????, ???? ??????.
 9. ????????? ?????? ?? ?????? ? ?? ???? ???? ??????, ?????????????? ? ?? ??????? ???? ??? ?????????, ???????? ?? ??? ??????????? ?????, ???? ?????? ???? ? ????????, ? ???????.
 10. ?????? ????? ???? ?? ???? ??, ? ?????? ? ????? ???????, ???????????? ??????? ?????????? ??????? ? ???? ?? ?????? ??? ??????, ? ????? ? ???????????? ????? ?????? ???? ?? ??? ?????? ?????? - ??????, ????????, ???????.
 11. ????? ?? ?????????? ? ????? ?? ''??????''??? ???? ?? ?? ????????? ??????????????, ?????????? ?????????????, ? ??????????? ???????????????, ??? ???? ???? ???????? ????????????, ? ????? ????????? ?? ??????????, ?? ??????? ? ?? ??????? ?? ????? ??????? ?? ??????? ????? ??????, ???????????? ????????? ?????? ? ?????, ??????????? ?????????? ???????, ????????? ????????????? ?????????, ? ?????? ??????? ????????? ?? ????????? ??????, ?????????????? ??????????, ???????? ? ???????????.
 12. ? ???? ???? ?????????? ???????, ?????????, ??????? ? ??????????? ??????, ???? ????? ?????? ??? ?? ???? ? ?????? ??????????? ?????? ? ?????? ???? ?? ????????? ???????????.
 13. ???????? ??????? ?? ?? ???????, ??? ??????, ????????? ? ???????? ? ?? ????????? ???? ?????.
 14. ?? ??????? ?? ??????? ?? ??????? ??? ????? ??????? ?? ???? ?? ????? ?????????? ? ????, ????? ??????? ??????????? ??????? ? ???????? ??????? ???????, ???? ?? ??????. 

??, ?????, ?? ??????? ??? ????, ? ??? ???????, ??????????:
????? ??????, ?  ????? ? ????? ?? ?? ?????????.

????? ?????? ????????? ?????????? ??????? ? ???? ?? ??????? ???????? ?????????, ??? ?? ??????? ????? ???? ???????, ?????? ?????????, ??????????????? ? ???????? ????.

???? ????? ?? ???????? ? ???? ??????? ?? ?? ??? ??????? ?????????, ??? ? ?????????? ???.

? ??? ??? ?? ????????? ?????? ?????????? ???????.... ?????? ? ????? ?? ??????? ?????, ??????, ????????? ? ???????? ?????????, ? ????? ?? ???? ?? ?????????? ????, ? ????? ??? ????? ????? ?? ???, ? ?? ???? ?? ???? ? ????, ?????? ? ????? ????? ????? ?????? ?????????, ? ??????? ????? ???????... ?????? ? ????? ???? ?????? ? ???????????? ?? ?????? ????? ????.

????, ?????? ???????? ? ????????? ? ????? ?? ???? ? ?????????? ????. ?????? ????????? ? ??????????? ? ????? ?? ???? ????????? ??? ?? ???? ???? ?????? ????????.

????? ???? ???
??????????? ??????? ???? ? ???????!

???  ????  ???????  ???? - ????  ?  ???? !

 

_____________________________________________________________________________________________

VAŽNE VESTI!               VAŽNE VESTI!                    VAŽNE VESTI!

 

UGS NEZAVISNOST ce zajedno sa SSSS organizovati ulicne manifestacije povodom obeležavanja

dana rada 1.maja.
Poruka manifestacije je NIŠTA O NAMA BEZ NAS cime želimo da još jednom pošaljemo ozbiljnu i jasnu poruku da se u sudbini radnika ne može odlucivati bez njih samih.
U obeležavanju 1.maja ukljuceni su svi granski sindikati i sva povereništva pa tako i GS JSKD NEZAVISNOST te se stoga ocekuje i nepohodno je da svi komunalci iz Nezavisnosti 1.maja uzmu ucešce u ulicnoj manifestaciji u Beogradu.
Preciznije informacije nalazice se na sajtu GS JSKD NEZAVISNOST 23.04.2014.

 

 

_________________________________________________________________________________

Najnovije vesti
22.04.2014.

>

 

>

 

>

 

 

>

 

U organizaciji dva reprezentativna sindikata u JPKP Lazarevac, sindikata „Nezavisnost“ i Samostalnog sindikata jutros u 7 casova otpoceo je štrajk, zbog blokade racuna preduzeca od strane poreske uprave zbog neuplacenih poreza predhodnih godina. Oko 400 zaposlenih su otpoceli štrajk sa zahtevima da se svi racuni preduzeca odblokiraju i da se komunalne delatnosti poveravaju ovom preduzecu , a ne privatnicima. Tokom prepodneva clanovi štrajkackog odbora prisustvovace vandrednoj sednici gradskog veca na kome ce se tražiti rešenje za nastale probleme. Nažalost zbog blokade racuna zaposlenima nisu isplacene zarade i rešenje za to još nije nadeno. Zaposleni su jedinstveni i ukoliko se neiznade rešenje štrajk ce se nastaviti do ispunjenja zahteva.

 

___________________________________________________________________________________________

16.04.2014. godine u Novom Sadu je potpisan Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora za javna komunalna i druga javna preduzeca grada Novog Sada

>

___________________________________________________________________________________________

Reprezentativni Sindikati u JPKP „Lazarevac“ iz Lazarevca stupaju u ŠTRAJK

Odbor poverenika sindikata „Nezavisnost“ i  Izvršni odbor SSSS  JPKP „Lazarevac“ su 11.04.2014.godini doneli Odluku o stupanju u štrajk koji ce se održati 22.04.2014.godine sa pocetkom u 07 casova. Štrajk je zakazan zbog zaštite socijalno i ekonomskih prava zaposlenih, odnosno nemogucnosti isplate zarada zbog blokade racuna, do koje je došlo zbog neizmerenja obaveza preduzeca po osnovu poreza i drugih obaveza koje preduzece nije izmirivalo u skladu sa dogovorenim reprogramom. Da li su zaposleni krivi i odgovorni za nastalu situaciju?
Obzirom da razgovori u okiviru preuzeca  nisu dali rezultate , niti je nadeno rešenje , racun ovog   preduzeca je blokiran, zaposlenima se ne mogu isplatiti zarade, nema ni minimalnih sredstava za obavljanje delatnosti (nabavka goriva i drugog materijala za obavljanje komunalnih poslova), zaposleni preko svojih sindikalnih organizacija na ovaj nacin, pokušavaju da reše nagomilane probleme i omoguce nesmetano poslovanje preduzeca, kao i obavljanje poverenih komunalnih delatnosti.
Štrajkacki zahtevi su:

 1. deblokada svih racuna ovog privrednog društva i omogucavanje realizacija svih obaveza poslodavca prema zaposlenima u skladu sa Kolektivnim ugovorom
 2. obezbedivanje poslova za JPKP „Lazarevac“ identicno nivou poslova iz 2013.godine, kako bi svi radnici bili uposleni, a dinamika i kvalitet usluga bili na zadovoljavajucem nivou.

Predsednik i strucni saradnik GS JSKD NEZAVISNOST su dana 15.04.2014. razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave kako bi se nastali problemi prevazišli i iznašlo rešenje za nastalu situaciju. Ujedno se na lokalnim medijima prezentovalo stanje i pozicija samih zaposlenih i preduzeca.
GS JSKD NEZAVISNOST ce podržati svoje clanstvo da sacuva socijalno-ekonomski položaj zaposlenih i funkcionisanje preduzeca. Kolegama iz JPKP „Lazarevac“ podršku ce pružiti i kolege iz Beograda.
Problemi sa kojima se susrecu zaposleni u ovom preduzecu su moguci i u drugim komunalnim preduzecima, zato treba svi „komunalci“ da se  solidarišu sa svojim kolegama i onima koji „jedu isto prace hleba“ i upute podršku zaposlenima u JPKP „Lazarevac“, 22.04.2014.godine na fax 011/8123402
Solidarišimo se  i pokažimo zajedništvo

 

___________________________________________________________________________________________

VAŽNE VESTI!

 

>

 

Granski sindikat javnih saobracajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ je dana 06.03.2014.godine u Ustavnom sudu Republike Srbije podneo inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, a isti je objavljen („Sl. Glasnik RS“, br. 108/2013).
Ova inicijativa je pokrenuta u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i ukazano je na clan 21. stav 1. 2. i 3. Ustava Republike Srbije, clana 91. stav 2. Ustava Republike Srbije kao i to da svi zakoni i drugi opšti akti doneti u Republici Srbiji moraju biti saglasni sa Ustavom.
Ovaj zakon je u suprotnosti sa clanom 105. stav 2. Zakona o rad.
Zbog svega ovoga Granski sindikat javnih saobracajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ je preko imenovanog i ovlašcenog lica, predsednika Milana Simica podneo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti.

________________________________________________________________________________

Dana 12.03.2014 godine nakon 15 meseci od podnosenja inicijative za potpisivanjem kolektivnog Ugovora za javna i javno komunalna preduzeca za grad Nis, isti je je potpisan u Skupstini grada. Kolektivni Ugovor potpisao gradonacelnik prof.dr. Zoran Perisic, Sindikat Nezavisnost GS JSKD i Samostalni Sindikat. Ovim kolektivnim ugovorom utvrdjena su prava i obaveze poslodavca, osnivaca i zaposlenih. Bolja prava zaposlenih u odnosu na postojeci Zakon. Ovim kolektivnim ugovorom zasticeni zaposleni na najtezim poslovima, tacnije izvrsioci. S OBZIROM DA JE OVO PRVI KOLEKTIVNI UGOVOR KOJI JE POTPISAN ZA GRAD NIS A DA U OSTALIM GRADOVIMA SE POPTPISUJE I TRECI PUT NAS SINDIKAT JE GENERALNO ZADOVOLJAN.

 

>

 

>

_______________________________________________________________________________________

Reprezentativni sindikati „Severtrans“ Sombor AD u restrukturiranju, sinidkat „Nezavisnost“ i Samostalni sindikat su za 14.03.2014.godine zakazali štrajk sa zahtevima da se definiše iznos toplog obroka u visini u 200 dinara dnevno, visinu regresa u iznosu od 30.000,00 dinara i Sporazum u kome ce se formulisati nacin i dinamika isplata svih zaostalih potraživanja zaposlenih. Nakon najave štrajka održani su pregovori sa rukovodstvom preduzeca i dana 10.03.2014.godine na sastanku kome su pored menadžmenta preduzeca prisustvovali: zastupnik kapitala, clan Izvršnog odbora direktora, predstavnici GS JSKD NEZAVISNOST i clanovi štrajkackog odbora. Postignut je Sporazum o ispunjenju zahteva, odnosno razloga za najavu štrajka. Potpisan je Aneks K.U kod poslodavca kojim se definiše visina toplog obroka i regres kao i Sporazum o realizaciji potraživanja zaposlenih. Ovo je primer da dobro organizovanost sindikata i strucnu pomoc Granskog sindikata mogu ostvariti svoja prava. Nepohodno je da socijalni dijalog na nivou samog preduzeca funkcioniše kvalitetno kao i da zahtevi zaposlenih koji se prezentuju preko sindikalnih predstavnika.

_______________________________________________________________________________________

PROTESTNA ŠETNJA - TRG NIKOLE PAŠICA 24.01.2014.

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Štrajk upozorenja - Objedinjena naplata Niš

>

 

>

____________________________________________________________________________

Štrajk upozorenja - Komunalac Cacak

>

 

>

 

>

_______________________________________________________________________________

Štrajk upozorenja - GSP Beograd

>

 

>

 

>

___________________________________________________________________________________________

Štrajk upozorenja - Komrad Vranje

>

 

>

 

Zajedno sa istim ciljem

Clanovi GS JSKD NEZAVISNOST ce se prikljuciti protestu, koji organizuju GS IER i SSSS, a koji ce se održati 24.01.2014.godine sa pocetkom u 12h na Trgu Nikole Pašica.
Ovim protestom se zahteva da se hitno i zvanicno Predlog Zakona o privatizaciji i Predlog Zakona o stecaju povuku iz skupštinske procedure i vrate na razradu i usaglašavanje kroz socijalni dijalog sa reprezentativnim Sindikatima.
Predlog Zakona o privatizaciji direktno utice na sve zaposlene u javnom i komunalnom sektoru jer anulira sve druge zakone koji definišu komunalnu delatnost.
Zato ce „komunalci“, clanovi GS JSKD NEZAVISNOST sutra 24.01.2014.godine biti u protestu.
Prikljucite se i ne dozvolite da nas kroz ove zakone ugnjetavaju i sprovode genocid nad radnicima.


Svi zajedno i jedinstveno cemo odbraniti našu sadašnjost i buducnost

NAJAVA PROTESTA - PETAK, 24.01.2014. SA POCETKOM U 12H, BEOGRAD, TRG NIKOLE PAŠICA  

Zahtevi ucesnika protesta, koji se organizuje u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, su:

-Povlacenje iz procedure nacrta Zakona o radu, predloga zakona o  privatizaciji i stecaju i njihovo usaglašavanje sa reprezentativnim sindikatima.

-Zahtev  za smenu ministra privrede Saše Radulovica                                      

U ponedeljak, 20.01. je u medijima objavljena vest da je povucen iz procedure nacrt  Zakona o radu, a da se predlozi zakona o privatizaciji i stecaju vracaju na raspravu u Socijalno-ekonomski savet RS. Medjutim, nad ovom informacijom se vec juce nadvio oblak sumnje, jer se ministar privrede javno usprotivio najavi celnika Vlade da se to i sprovede! 

Obzirom na katastrofalne posledice po zaposlene Srbije ukoliko ovi zakoni budu usvojeni, narocito po zaposlene  iz preduzeca u restrukturiranju, Granski sindikat IER NEZAVISNOST, zajedno sa drugim granskim sindikata iz UGS NEZAVISNOST i kolegama iz SSSS, potvrduje najavljene aktivnosti i odlucno se protivi scenariju koji ima za cilj da kupi vreme i otupi oštricu spremnosti sindikata da nastave dobro organizovanu, sinhronizovanu i u javnosti odlicno prihvacenu aktivnost na sprecavanju donošenja ovih izuzetno štetnih zakona.

Posebno Vas podsecamo, da bi eventualno usvajanje pripremljenih predloga zakona o privatizaciji i stecaju automatski dovelo do otkaza oko 50.000 zaposlenih u preduzecima u restrukturiranju, a potom bi „privatizacioni upravnik“ slobodnom voljom i procenom odlucivao koga i dali ce naknadno pozvati na posao! To bi bila poslednja faza genocida nad radništvom Srbije, bez ikakvog osnova za preispitivanje odluka „svemoguceg“ upravnika, jer u tom slucaju više ne bi postojali ni kolektivni ugovori, ni sindikati.

Imajuci to u vidu, najavljujemo protest koji ce se održati u  petak, 24.01. 2014.   u Beogradu,  sa pocetkom u 12 casova, na Trgu Nikole Pašica. Nakon protestnog okupljanja i  kratke analize trenutnih dešavanja, ucesnici ce u protestnoj koloni obici  Narodnu Skupštinu RS , Ministarstvo privrede i Vladu RS, i svima njima ce biti predati zahtevi da se ovi zakoni ZVANICNO  I HITNO povuku na usaglašavanje sa reprezentativnim sindikatima.

POSLEDICE USVAJANJA PREDLOŽENOG ZAKONA O PRIVATIZACIJI I

IZMENA I DOPUNA ZAKONA O STECAJU

o Leg?liz?cij? nepoštov?nj? vec usvojenih z?kon? koji ureduju privredn? društv?, tržište k?pit?l?, preuzim?nje ?kcion?rskih društ?v?, j?vn? preduzec?, j?vnu svojinu...

o Omoguc?v?nje potpune priv?tiz?cije j?vnih preduzec? u del?tnostim? od opšteg interes? k?o što su vodovodi, groblj? itd., suprotno postojecim z?konim? i interesim? svih gr?d?n? R. Srbije.

o Izjedn?c?v?nje proces? sprovodenje restrukturir?nj? i stec?jnog postupk?, prest?n?k r?dnog odnos? svim z?poslenim? i preduzecim? u restrukturir?nju i v?ženj? njihovih kolektivnih ugovor?.

o Um?njiv?nje pr?v? n? visinu otpremnine n? koju z?posleni u preduzecim? u restrukturir?nju d?n?s im?ju pr?vo, odnosno njeno obr?cun?v?nje u visini minim?lne z?r?de po godini r?d? u subjektu priv?tiz?cije (kod poslednjeg poslod?vc?).

o Obesmišlj?v?nje usv?j?nj? novog Z?kon? o r?du, jer su pojedine obl?sti koje bi on treb?o d? reguliše vec unete u predložene z?kone.

o Uskr?civ?nje imovinskih (upr?vlj?ckih) pr?v? m?njinskih ?kcion?r? suprotno Ust?vu R. Srbije i postojecim z?konim?.

 

 

____________________________________________________________________________________________

DANAS ŠTRAJKUJEMO

NIŠTA O NAMA BEZ NAS

Danas se u Srbiji sprovodi štrajk upozorenja od 11-12h u organizaciji UGS NEZAVISNOST I SSSS, a zbog najave donošenja novog Zakona o radu i stavljanja u skupštinksu proceduru Nacrt Zakona o privatizaciji i Nacrt Zakona o stecaju.
 
Navedeni „spasilacki“ i „reformski“ zakoni ce „spasiti“ privredu u zemlji i navodno povecati broj zaposlenih i posle usvajanja istih u Srbiji ce sve „cvetati“.
 
Ovim štrajkom svih zaposleni, nezaposleni, oni koji cekaju posao i oni koji ce jednog dana raditi porucuju da ne pristajemo na život bez dostojanstva, nepristajemo da su radnici trošak, nedozvoljavamo da nam ukinu Kolektivne ugovore i socijalni dijalog i nismo majmuni.

Svi zajedno udruženi i jedinstveni borimo se za svoja prava na život dostojan coveka da radimo i zaradimo, da se i mi pitamo ne samo zbog sadašnjosti nego zbog buducih ineracija.

__________________________________________________________________________________________

 

U ponedeljak je objavljena vest da Vlada povlaci iz procedure donošenja Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, a da zakone o privatizaciji i stecaju, koji su vec u skupštinskoj proceduri, vraca na raspravu Socijalno-ekonomskom savetu Republike.  Nakon prvog oduševljenja i zadovoljstva clanova sindikata, vecine zaposlenih i najšire javnosti, vec juce se nad ovu informaciju nadvio oblak sumnje, a danas je sasvim jasno,  da se ne radi o iskrenoj, usaglašenoj promeni stava Vlade, vec o pokušaju da se  KUPI VREME I OTUPI OŠTRICA SPREMNOSTI  SINDIKATA DA NASTAVE DOBRO ORGANIZOVANU, SINHRONIZOVANU I U JAVNOSTI ODLICNO PRIHVACENU AKTIVNOST NA SPRECAVANJU DONOŠENJA OVIH, ZA ZAPOSLENE, IZUZETNO ŠTETNIH ZAKONA.
            Razlicite interpretacije zakljucka Kolegijuma SES-a i dovodenje u sumnju legitimnosti takve odluke; demanti toga da se navedena zakonska rešenja povlace iz procedure, vec samo ’’šalju na doradu’’ od strane najodgovornijih ljudi u zemlji; igra recima koja treba da zavara i sindikate i javnost; dijametralno suprotni stavovi i izjave pojedinih clanova Vlade o ovom pitanju; lekcija ministra Radulovica o tome da se odluke ne mogu donositi (citat)       ’’... van institucija i na neformalnim sastancima’’, uz istovremeno narucivanje ispitivanja javnog mnenja po kome on i negove ’’reforme’’ imaju podršku velike vecine gradana; nastavak prljave kampanje protiv reprezentativnih sindikalnih centrala, u koju su, osim gospodina Radulovica, uvuceni i neki novinari, udruženja poslodavaca, ukljucujuci i Uniju poslodavaca Srbije, a, na žalost, i neke organizacije koje sebe nazivaju sindikatima i pretenduju da budu reprezentativni zastupnici interesa zaposlenih, teraju nas da sumnjamo u dobre namere glavnih protagonista ove price, ali, na žalost i onih koje smo do juce smatrali našim partnerima i saradnicima.
 
Zbog toga je Izvršni odbor UGS NEZAVISNOST na svojoj vanrednoj sednici održanoj     22. januara 2014. godine, odlucio:

 1. Nastavljaju se sve dogovorene aktivnosti koje imaju za cilj sprecavanje donošenja ovih zakona, a pre svega ŠTRAJK UPOZORENJA, zakazan za 23. januar, kao i PROTEST, zakazan za 24. januar ove godine. Ove ce se aktivnosti voditi pod motom: ’’ NIKADA VIŠE O NAMA BEZ NAS!!!’’;
 2. Od Vlade se zahteva ZVANICAN, NA VLADI USVOJEN I SINDIKATIMA ZVANICNO DOSTAVLJEN STAV  o ovim pitanjima, a posebno o tome da se ovako važna zakonska rešenja ne mogu, I NECE UBUDUCE, donositi bez punog i ravnopravnog ucešca reprezentativnih socijalnih partnera;
 3. Tražimo POVLACENJE predloga Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu iz procedure I STAVLJANJE VAN SNAGE, uz obavezu da se sa socijalnim partnerima DOGOVORI, a ne da im se namece,  nacin i vreme daljih aktivnosti, kao i relevantan NOSIOC POSLA, odnosno PREDLAGAC, u skladu sa zakonom;
 4. Odbijamo ucešce u ’’doradi’’ Zakona koji je izašao iz tzv. ’’javne rasprave’’, jer se u tom, za nas neprihvatljivom, tekstu nema šta doraditi i popraviti. Insistiramo da se KRENE OD PRAZNOG PAPIRA, a da svaki predlog, bude potkrepljen argumentima, koje cemo suociti i javno valorizovati kroz kvantitativnu proveru delotvornosti i realnosti predloženih rešenja;
 5. Tražimo da se ODMAH sazove sednica SES-a, na kojoj ce se raspravljati o zakonima: o privatizaciji,  stecaju i štrajku i uvažiti realni, argumentima potkrepljeni, predlozi sindikata, a da se u proceduru usvajanja, upute tek nakon usaglašavanja stavova o Zakonu o radu;
 6. Tražimo od ministra Radulovica da bude dosledan sebi i, iz profesionalnih i moralnih razloga, ispuni dato obecanje i PODNESE OSTAVKU, ili ce Sindikat tražiti njegovu smenu.

 

                                    Beograd, 22.01.2014.

 

 

OBAVESTENJE

 

ODLUKE ZA STRAJK

 

UPUTSTVo

 

Sindikat „Nezavisnost“
Glavnim poverenicima i clanovima sindikata

 

            Reprezentativne sindikalne centrale UGS NEZAVISNOST i SSSS su doneli zajednicku odluku u stupanju u ŠTRAJK UPOZORENJA 23.01.2014.godine svih zaposlenih na celoj teritoriji Srbije zbog donošenja navodnih izmena odnosno novog ZAKONA O RADU koji je katastrofalan za sve zaposlene i nezaposlene i za buduce generacije.
Sva povereništva su u obavezi da shodno clanu 34. Statuta UGS NEZAVISNOST preduzmu sve aktivnosti i organizuju štrajk upozorenja koji ce se održati

23.01.2014. u periodu od 11h – 12h

Obzirom da je ovo zajednicki organizovano akcija poželjno je da sindikalna povereništva UGS NEZAVISNOST i SSSS zajednicki organizuju i sprovedu štrajk upozorenja.
Kako bi se navedeno sprovelo potrebno je sledece:

 1. Hitno - odmah održati sednice Odbora poverenika i doneti Odluku o stupanju u štrajk upozorenja dana 23.01.2014.godine prekidom rada u periodu od 11h-12h i formirati – odrediti štrajkacki odbor (primer odluke u prilogu)
 2. u Odluci navesti mesto okupljanja u krugu preduzeca
 3. Odluku o stupanju u štrajk dostaviti 5 dana pre termina održavanja štrajka, shodno Zakonu o štrajku (najkasnije do 18.01.2014.godine)
 4. na mesto održavanja štrajka procitati proglas (teks proglasa u prilogu)

Sva povereništva clanice GS JSKD NEZAVISNOST su u obavezi da ispoštuju navedeno u dopisu kao i upustva koja su u prilogu dopisa.

OVO JE BORBA NE SAMO ZA NAŠU SADAŠNJOST
VEC ZA BUDUCNOST NAŠE DECE

Po mogucnosti obeležiti fotografijama.

 

VAŽNE VESTI - ŠTRAJK UPOZORENJA U CELOJ SRBIJI

BOLJE ŠTRAJK UPOZORENJA NEGO NOVI ZAKON O RADU

 

ODLUKA O ORGANIZOVANJU STRAJKA

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

OBAVEŠTENJE VLADI REPUBLIKE SRBIJE

 

PROGLAS

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Ovako bi izgledao novi Zakon o radu

>

 

>

 

Ovako je izgledao štrajk upozorenja u Zajecaru

>

 

>

 

>

 

Granski Sindikat JSKD "Nezavisnost"